Lederlinjen

Noen ønsker mer en et år på folkehøgskole. Denne muligheten gir vi gjennom tilbudet «Ledertrening». Ledertrening er et andreårstilbud for de som ønsker å være med å bidra videre i det miljøskapende arbeidet ved Molde folkehøgskole. En andreårselev har gjerne hatt «det beste året i livet» og vil nå være med å skape det «beste året» for andre.

Som andreårselev vil du få teoretisk ledertrening og praksis ved å være knyttet opp mot en av de andre linjene ved skolen. Du vil også få et klart ansvar opp mot det miljøskapende aktivitetene på skolen.

 

 

 

Undervisning

I tillegg til faste møte med undervisningsinspektør og internatleder får man undervisning i følgende tema :

 • Relasjonskompetanse

 • 3D veiledning

 • Lederstiler

 • Personlighetsteorier

 • Teambygging

 • Å være leder, samtalepartner og medmenneske

 • Personlig utvikling

 • Konflikter og kommunikasjon

 • Forberedelse, gjennomføring og evaluering av ulike miljøtiltak

 • Diverse kurs – dette kommer litt an på hvilken linje du følger.

 

 

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver som stipendiat kan være :

 • Arrangere ulike miljøtiltak som f.eks. volleyballturnering, rollebryllup, utekino etc., etc.

 • Ha ansvar for skolens cafe

 • Tilsynsavlastning med ansvar for telefonvakt, måltider og hjelpe til med praktiske ting rundt ulike arrangement.

 • Praksis på en linjene ved skolen

 

 

Søke

Vi gjennomfører intervjue med alle som søker om å bli andreårselev. I utgangspunktet er det et krav til de som søker at de må ha gått et år på folkehøgskole. I tillegg ønsker vi en person som er motivert og har kunnskap om linjefaget vedkommende blir knyttet opp mot og ikke minst en person som er fleksibel og har gode samarbeidsevner.Prosessen med å finne stipendiater til neste skoleår starter rett over jul og avsluttes før påske. Stipendiatet som skolen gir dekker de ordinære skolepengene som kost og losji, undervisning, fellesutgifter og turer i Norge. Man må selv dekke hjemreiser, personlig utstyr og utenlandsturen.

På ledertreningslinja starter elevene 1 uke før de andre elevene og avslutter samtidig med de andre elevene i mai.

 

 

Send søknad

HAR DU LYST TIL OG GÅ PÅ LEDERLINJEN? HER KAN DU SØKE VIA ELEKTRONISK SØKNAD

Søk!