kristen_skole_molde_fhs

Kristen skole

Molde folkehøgskole er en kristen folkehøgskole basert på tro og toleranse, og vi ønsker at hver enkelt elev skal møtes med omsorg og respekt uavhengig av bakgrunn og tro. Dette håper vi at du som elev vil merke i hverdagen på Molde folkehøgskole.  En gang per uke arrangerer vi «Pit Stop». Dette er et kristent ungdomsmøte du kan delta på dersom du har lyst. Tilbakemeldinger fra våre elever er at dette er en positiv og god samling som svært mange av skolens elever ønsker å være med på.