Økonomi

Undervisningen er gratis. Alt undervisningsmateriell, ulike aktiviteter, felleskostnader og alle reiser og kost og losji må elevene betale selv. Alt dette er inkludert i totalkostnadene for skoleåret.

Kostnader skoleåret 2018/2019

  1. Innmeldingspenger :

2600 kr Dette beløpet blir ikke refundert dersom du ikke møter ved skolestart.

  1. Kost og losji :

 71000 kr

  1. Felleskostnader :

12000 kr Dette beløpet dekker f.eks. fellesturer, kopiering, internett, valgfag, skolefoto og bruk av vaskemaskin.

  1. Linjekostnader

Linjekostnadene dekker alle turer og utflukter i Norge, studieturen til utlandet og en linjeavgift. Linjekostnadene varierer alt etter hvilken linje du skal begynne på. For skoleåret 2018/2019 vil disse varierer fra 42000 kr til 49500 kr.

Freeride – Canada —————- 43500 kr
Fotball – Spania ——————- 42000 kr
Fotball – Brasil ——————— 43000 kr
Idrett – Australia —————— 49500 kr
Friluftsliv – New Zealand —— 48500 kr
Idrett – Sør-Afrika —————- 45000 kr
CrossFit – USA ——————— 46000 kr
Fjellsport – Frankrike ———– 44000 kr
Idrett – Adventure – Brasil —- 47000 kr

Tillegg:

Enkeltrom: 7000,-

Rom med bad: 4800,-

Ekstrautgifter i forbindelse med diett :

300 – 1500 kr pr. mnd.

Enkelte valgfag har en liten egenandel.

NB! Dersom du avslutter skoleåret før det er ferdig, må du betale for de kommende seks ukene. Dette er en fellesregel for alle folkehøgskolene i Norge. Regelen gjelder uansett sluttårsak.

Det tas forbehold om endring av priser som følge av valutakurser, fly- og transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi ikke selv råder over.

Rutiner ved avmelding etter 1. august.

Dersom du sier fra deg skoleplassen etter 1. august vil det du har betalt inn i juni og juli (totalt 10000 kr) ikke bli refundert.

Rutiner ved manglende betaling av skolepenger.

Hvis betalingsplanen ikke følges må det avtales på forhånd med skolens økonomileder om alternativ betalingsplan. Er ikke betaling mottatt innen 14 dager etter betalingsfrsiten blir eleven innkalt til samtale med økonomileder og eventuelt rektor. Dersom  betaling fortsatt uteblir vil tap av skoleplass bli vurdert.

Stipend og lån

Som folkehøgskoleelev kan du søke om lån fra Statens Lånekasse for utdanning. Skoleåret 2017/2018 fikk elevene 106340 kr i stipend og lån. Av dette blir 42536 kr omgjort til stipend når skoleåret er fullført.

For mer informasjon se : www.lanekassen.no

Har du spørsmål om økonomi ta kontakt med økonomileder Åse Orten på aase@molde.fhs.no