Spørsmål og svar

Hvor ligger Molde folkehøgskole?

Skolen ligger i Molde, bare 2 km vest for sentrum av byen. Følg hovedveien (662) ut av sentrum mot vest, forbi Molde stadion og Rica Seilet Hotel. Ta opp Bjørsetalléen t.h. (allé med store trær) ca. 1,5 km vest for hotellet. Det står skilt opp til skolen ved hovedveien. Alle som skal begynne på skolen får tilsendt kart i god tid før skolestart.

Hvordan kommer jeg meg til Molde?

Molde har egen lufthavn, med opptil flere daglige forbindelser til de større byene, bare 10 minutters kjøring fra byen. Hurtigruten, både nordgående og sørgående, har daglige anløp. Byen har gode bussforbindelser til andre deler av landet, og det går buss til jernbanestasjonen på Åndalsnes.

Hvem går på Molde folkehøgskole?

Skolen har elever fra hele landet og de fleste fylkene er representert hvert år. Skolen har aldersgrense på 18 år og gjennomsnittsalderen på elevene er som regel litt over 19. På grunn av et variert fagtilbud har skolen et spennende miljø med varierte interesser blant elevene, og de siste årene har skolen hatt en jevn kjønnsfordeling.

Søknad ?

Hvem kan søke?

Alle kan søke om plass på folkehøgskole. Molde folkehøgskole har aldersgrense på 18 år og gjennomsnittsalderen på elevene er noe over 19 år. Får du plass på Dykking/Klatring må du før skolestart legge fram legeattest på at du kan begynne med dykking. Legen du går til må ha godkjenning til å utstede slik attest.

Når kan jeg søke?

Du kan sende inn søknad om opptak allerede på høsten året før du har tenkt å begynne. Merk likevel at ingen folkehøgskoler i Norge gir melding før 1. februar, samme år som skolestart, om en søker har fått plass. Skolene har som regel undervisningstilbud og priser klare i løpet av oktober året før det aktuelle skoleåret.

Hvordan søker jeg?

Du kan søke via internett ved å fylle ut søknadsskjemaet på hjemmesiden vår. Bruk linken «Søknadsskjema» til venstre på siden, eller klikk her.

Hvis du ikke sender vitnemål, attester etc. som vedlegg med søknaden må dette ettersendes via vanlig post seinere.

Hvor snart får jeg svar på søknaden min?

Vi behandler søknadene fortløpende og de fleste får svar i løpet av få dager. Dersom søkeren har stor fravær eller nedsatt ordenskarakter kan behandlingen ta noe lengere tid. Opptaket starter 1. februar i alle folkehøgskolene ,så ingen får svar før da uansett hvor tidlig man søker.

Fag ?

Må jeg ha mye kunnskap og erfaring innenfor det linjefaget jeg søker?

Undervisningen tilpasses det nivå og den fysiske form elevene har ved skolestart. På mange områder gis det opplæring fra grunnen av. Det viktigste er at du har interesse for faget du har valgt, og at du har pågangsmot og innsatsvilje. Dersom du har valgt et fag med mye fysisk aktivitet kan det være lurt å holde formen ved like gjennom sommeren.

Du som har tatt imot plass vil få et velkomstbrev med nødvendig informasjon fra din linjefagslærer.

Studiepoeng

Hva betyr et år på folkehøgskole i forhold til videre studier?

Et bestått år på folkehøgskole gir 2 poeng for opptak til studier ved høgskole og universitet. Her regnes folkehøgskoleåret som bestått dersom eleven har 90-100 prosent frammøte.

Disse to poengene kalles tilleggspoeng og legges til skolepoengene sammen med evt. alderspoeng når beregningen skjer i det som kalles ordinær kvote. Samlet kalles disse poengene da for konkurransepoeng. Den som er 21 år eller yngre det året man søker høgskole eller universitet vil også konkurrere om opptak gjennom det som kalles primærvitnemålskvoten dersom søkeren har et fullstendig vitnemål fra videregående der alle fag er tatt for første gang, og utdanningen er fullført og bestått innenfor den normerte opplæringstiden på 3 år (for noen utdanningsløp 4 år). Da er det bare primærvitnemålet som legges til grunn. For den som er 21 år eller yngre i opptaksåret vil opptak skje etter den beregningsmåten som faller best ut for søkeren. Les mer om poengberegning her.

Skoleåret

Hvor lenge varer skoleåret?

Skoleåret starter som regel omkring 20. august og slutter omkring midten av mai. Det er like mange skoledager i et folkehøgskoleår som i skolene ellers, men året på folkehøgskole tar kortere tid fordi vi har undervisning de fleste lørdagene.

Kan man reise hjem når man vil i helgene?

Man kan i prinsippet reise hjem når man vil, men siden det er undervisning de fleste lørdager blir det lite tid å gjøre det på i vanlige helger. Du kan søke permisjon og få f.eks. én dag fravær dersom du er borte fra fredag etter undervisning til søndag kveld og dermed ikke er med på undervisning og elevkveld lørdag.

Utenom høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie har vi en langweekend i løpet av november måned. Skulle det være en spesiell grunn til at du må reise hjem vil du få innvilget permisjon uansett når i uken det måtte være.

Stipend og lån

Hvor/Hvordan søker jeg stipend og lån?

Du sender søknad om lån og stipendet direkte til Lånekassen.

Les mer om dette på Lånekassens hjemmesider. www.lanekassen.no

Praktisk

Når får jeg vite hva jeg trenger å ta med?

Noe informasjon finner du i punktet nedenfor, men du vil få ytterligere informasjon i løpet av sommeren om hva du bør ta med til året på Molde folkehøgskole. Det sendes ut et brev (sommerbrevet)i løpet av juni med en del informasjon som gjelder alle. I opptaksbrevet følger det også et brev fra linjefagslærer med opplysninger som gjelder spesielt for det faget du har søkt på. I sommerbrevet følger det med en utstyrslistesom sier noe om hva slags utstyr det forventes at du tar med og ordner med selv.

Hva trenger jeg til skolehverdagen?

– Det mest hverdagslige og selvfølgelige å ta med er toalettsaker, håndklær og vekkerklokke. I tillegg må du ta med dyne, pute og to sett sengetøy.

– Vi kommer til å dra på forskjellige turer allerede fra starten og da trenger du sovepose, liggeunderlag, termos, varm genser, lue, ullsokker, votter, skjerf, gode sko til å gå i terrenget/fjellet, liten sekk til mindre turer, vindtett tøy/regnklær.

– Til rommet ditt tar du med deg ting som kan gjøre rommet koselig, f.eks. bordlampe, duk, golvmatte, personlige ting du liker å omgi deg med. Har du musikkinstrument er det fint om du tar det med deg. Internatet har tekjøkken, men du må selv holde evt. bestikk/servise.

– Ved innsjekking på åpningsdagen må du betale 1500 kroner i depositum for romnøkkel. (Dette får du tilbake når nøkkelen blir innlevert ved avreise og rommet har fått godkjent nedvask).

– Husk medisiner og evt. medisinsk utstyr du måtte være avhengig av.

– Ta ikke med deg altfor mye i første omgang. Du kan heller fylle opp litt etter hvert. Husk at alt du tar med i løpet av året også skal tas med hjem igjen.

– Sett navn på det du tar med deg.